Lättläst om våld i hemmet

Bild på polis

Kommunen hjälper personer
som blivit slagna eller hotade.

Om det är bråttom och du är i nöd
ska du alltid ringa 112.

Om du blivit slagen eller hotad
men det inte är jättebråttom
kan du ringa till  kommunens växel
och få hjälp.

Telefonnumret är 0227-60 00 00.
Be att få prata med en socialsekreterare.

Kvinnor som behöver hjälp
kan prata med andra kvinnor

Kvinnojouren hjälper kvinnor
som blivit slagna och behöver hjälp.
På Kvinnojouren arbetar kvinnor
som vill hjälpa andra kvinnor.

Ring till Kvinnojouren.
Telefonnumret är 0221-244 90.

Om du är kvinna och behöver prata
med en annan kvinna
kan du ringa till Kvinnofridslinjen.
Telefonnumret är 020-50 50 50.

Barnens hjälptelefon

BRIS är barnens hjälptelefon.
Du kan ringa till BRIS
om du vill ha någon vuxen
att prata med om svåra saker.

Telefonnumret till BRIS är 116 111.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: