Fritidshem

På Västerskolan finns tre fritidshem, Lyan, Västersol och Kojan.

Fritidshemmen är till för elever vars föräldrar arbetar eller studerar.

På Västerskolan finns fritidsverksamhet för elever upp till 9 år, Västersol, Lyan och Kojan.  Västerskolans fritidsverksamhet har öppet måndag-fredag mellan klockan 6.00-17.30.

Alla elever som går på fritids ska trivas och känna sig trygga. Målet med elevernas vistelse är att de ska ha en rolig och meningsfull fritid, samtidigt som vistelsen kompletterar utbildningen i förskoleklass och skola. Även på fritids ska delaktighet och inflytande främjas och vår strävan är att eleverna ska bli självständiga och ansvarsfulla.

För de barn som har behov av omsorg innan skoldagen börjar serveras frukost klockan 07.00.

Efter skoldagens slut serverar fritids mellanmål klockan 14.00.

Varje dag blandas ute- och inneaktiviteter.

Välkommen att höra av dig

Har du några frågor om fritidsverksamheten så är du välkommen att höra av dig.

Edlevo

  • Ansöka om fritidsplats
  • Lägga fritidshemsschema för ditt barn
  • Ser skolschema för ditt barn
  • Frånvaroanmäla ditt barn
  • Ansöka om ledighet för ditt barn
  • Anmäla annan hämtare för ditt barn på fritidshem
  • Se närvaro- och frånvarotid för ditt barn

Ladda ner appen Edlevo på din mobil eller surfplatta.

Länkar till nedladdning av Edlevo-appen
App Store för vårdnadshavare med iPhone
Google Play för vårdnadshavare med Android

Download the Edlevo app here:
App Store for guardians/parents with iPhone
Google Play for guardians/parents with Android

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: