Miljö, klimat och natur

Äppelblom

Kungsörs kommun arbetar på olika sätt med miljöarbetet. Begreppet "miljö" är komplext och innefattar många olika områden, bland annat att begränsa klimatpåverkan, att skydda luft, vatten och mark från föroreningar samt att bevara en natur med hög biologisk mångfald.

Kungsör är sedan 1990 en ekokommun och medlem i Föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM).

Olika roller inom organisationen

Kommunens roll som tillsynsmyndighet är förlagd på Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF. Där arbetar miljöhandläggare som ansvarar för frågor om strandskydd och föroreningar bland annat.

Inom kommunen finns även en miljöstrateg och på det kommunala bolaget Kungsörs Kommunteknik AB arbetar en ekolog.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: