Medelstora förbränningsanläggningar

Den som har eller tänker bygga en medelstor förbränningsanläggning ska informera Västra Mälardalens Myndighetsförbund om anläggningen.

Medelstora förbränningsanläggningar ska offentliggöras på tillsynsmyndighetens webbplats.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning

En medelstor förbränningsanläggning är en anläggning där den sammanlagda installerade tillförda effekten är mellan 1 och 50 MW (megawatt) och har utsläpp till luft i en gemensam skorsten. Inom en anläggning kan det alltså finnas flera medelstora förbränningsanläggningar om de är kopplade till olika skorstenar.

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Om en verksamhet planerar att ta en medelstor förbränningsanläggning i drift ska den registreras hos tillsynsmyndigheten (Västra Mälardalens Myndighetsförbund).

Vilka anläggningar ska registreras

Nya anläggningar och anläggningar som tagits i drift den 20 december 2018 eller senare omfattas av registreringsskyldigheten, som gäller omedelbart.

För anläggningar som tagits i drift före den 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande:

  • Senast den 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggnignseffekt högre än 5 megawatt (mW).
  • Senast den 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggnignseffekt som är högst 5 megawatt (mW).

I våran E-tjänst kan du lämna in underrättelse om medelstor förbränningsanläggning.

E-tjänst - Underrättelse om medelstor förbränningsanläggning

Registrerade anläggningar

Här hittar du alla registrerade medelstora förbränningsanläggningar som Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tillsyn över. Medelstora förbränningsanläggningar ska offentliggöras på tillsynsmyndighetens webbplats som allmänheten har tillgång till i enlighet med Förordning om medelstora förbränningsanläggningar.

 

Förbränningsanläggningar som tillhör Mälarenergi AB

Verksamhetsutövarens namn: Mälarenergi AB

Säte: Västerås

Adress och fastighetsbeteckning: Fredsgatan 35, Flaket 2

Koordinater: N6588399.448 O563220.261

Anläggningen sektor och industrienhet (SNI-kod): 35.30

Namn på installationsdel: P1

Drifttagen: 1989-01-01

Anläggningens typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt: 5,5MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift: 168

Typ av bränsle och andel bränsle: Flytande biobränsle 100%, Dieselbrännolja 0%

Reningsutrustning: Ingen

 

Namn på installationsdel: P2

Drifttagen: 1989-01-01

Anläggningens typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt: 5,5MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift: 168

Typ av bränsle och andel bränsle: Flytande biobränsle 100%, Dieselbrännolja 0%

Reningsutrustning: Ingen

 

Namn på installationsdel: P4

Drifttagen: 1998-01-01

Anläggningens typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt: 5,8MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift: 8256

Typ av bränsle och andel bränsle: Flytande biobränsle Fast biomassa 100%

Reningsutrustning: Elfilter

 

Namn på installationsdel: P5

Drifttagen: 2004-01-01

Anläggningens typ: Annan medelstor förbränningsanläggning

Anläggningens effekt: 5,5MW

Förväntade årliga antalet drifttimmar och genomsnittliga last vid drift: 600

Typ av bränsle och andel bränsle: Flytande biobränsle Flytande biobränsle 100%, Dieselbrännolja 0%

Reningsutrustning: Ingen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: