Dataskyddsförordningen, GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter
samlas in, registreras, lagras eller bearbetas.

Personuppgiftsansvarig

Förbundsdirektionen är ansvarig för de personuppgifter som
behandlas på Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Adressen till
Västra Mälardalens Myndighetsförbund är:

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Box 19
732 21 Arboga
Telefon: 0589-67 02 00
Organisationsnummer: 222000-2881

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets uppgift är att se till så att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.
Om du har frågor om Västra Mälardalens Myndighetsförbunds arbete med dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta förbundets dataskyddsombud via e-postadressen: miljo.bygg@vmmf.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: