Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning på gymnasial nivå som syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Vi är ett certifierat vård- och omsorgscollege (VOC) vilket innebär att utbildningsanordnare och arbetsliv samverkar för att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet. Samverkan ger en bättre koppling mellan teori och praktik.

Satsningen innebär kompetensutveckling för redan anställda eller en yrkesutbildning för vuxna. Certifieringen är en kvalitetsgaranti som gynnar både den studerande och arbetsgivaren.

Utbildningen genomförs med ett flexibelt upplägg utifrån deltagarens
individuella behov. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i vissa av kurserna.
Om du redan har tillräcklig yrkeserfarenhet inom området kan validering bli
aktuell.

För att du ska få ett diplom från Vård- och omsorgscollege ska din utbildning innehålla kurser på sammanlagt 1500 poäng. Förutom vårdkurser behöver du också betyg i Samhällskunskap 1a1 samt Svenska 1 alternativt Svenska som andraspråk 1.

Kurstiden är normalt tre terminer, men det kan variera beroende på dina förkunskaper och tidigare utbildning.

VOC

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: