Kommunens planarbete

Ett samhälle, en kommun eller stad består av en fysisk miljö med bostads- och industriområden, parker, vägar, broar, cykel- och gångbanor, lekparker, parkeringar, torg och allt annat som hör en kommun till. Hur och var vi bygger och hur vi använder marken i Kungsör, med andra ord planeringen av vår kommun, är en demokratisk process, som du som medborgare i kommunen har rätt att vara med och påverka.

Planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön ska ske på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Det är Plan och bygglagen
(PBL) och Miljöbalken som styr att det blir så.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 november 2018

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: