Krisstöd

Kommunens krisstöd (tidigare även kallat POSOM) består av representanter från olika delar av den kommunala organisationen, polisen och kyrkan. Krisstödsgruppen har till sitt förfogande även ett antal stödpersoner. Det är personer med kunskap om hur människor reagerar i kris och som kan arbeta under stress.

Krisstödet ansvarar för planering och samordning av det psykologiska och sociala omhändertagandet av människor som drabbats av olycka, katastrof eller liknande. Syftet är att försöka lindra i akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på lång sikt.

Krisstödet kan aktiveras vid en större olycka, katastrof eller annan händelse där samhällets resurser inte räcker till. En krisstödsinsats påkallas vanligtvis av räddningsledare.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här