Frågor och svar om snöröjning

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande snöröjning.

När kommer ni till min fastighet?

Vi går efter fasta rutter. Ingen glöms bort.

Varför lägger ni plogvallar vid min uppfart?

Vi gör så gott vi kan för att minska snön framför infarter, men skulle det ändå uppstå en vall, är det fastighetsägaren som har ansvar att ta bort den framför sin egen infart.

Varför plogar ni inte nu när det snöar?

Om vi börjar ploga för tidigt måste vi göra om plogningen och då blir kostnaden dubbelt så hög. Enda gången vi plogar under pågående snöfall är om snöfallet väntas bli riktigt långvarigt.

Varför plogar ni när det bara är 4 centimeter snö?

I förebyggande syfte om det kommer att frysa på. Annars kan det bli oframkomligt.

Varför saltar ni inte i förebyggande syfte?

Det finns politiskt beslut om att vi inte ska salta för miljöns skull.

Varför snöröjer ni på natten ibland?

För att slippa all trafik och kunna ha gatorna färdiga till morgonrusningen. Vi kör när det slutat att snöa oavsett tid.

Varför får jag inte lägga snön från tomten på vägen?

Fastighetsägaren är skyldig att ta hand om snön på sin tomt eller bekosta bortforslingen av den. Om alla fastighetsägare skulle vräka ut snön på gatan skulle gatan bli svårframkomlig och det skulle bli för mycket snö att ta hand om och snöröjningen skulle ta längre tid. Kommunens skattepengar ska inte användas till att bekosta bortforsling av snö från tomter.

Varför plogar ni inte alla trottoarer?

Alla gång- och cykelvägar hålls också öppna under vintern. Även vissa trottoarer ingår i snöröjningsplanen, men inte alla. För att hålla trottoarer öppna behöver plogvallar göras mellan gata och trottoar och det blir helt enkelt för trångt att hålla alla trottoarer plogade under vintern. Därför kan det vara så att en del områden har trottoarer plogade på båda sidor och en del på ena sidan eller inte alls. Vintertid kan det vara så att du behöver välja en annan promenadväg än du gör på sommaren.

Varför väsnas ni så på natten? Det låter och lamporna blinkar.

Vi snöröjer när det har snöat oavsett om det är natt eller dag. Lampor och backvarnare är det lag på.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: