Barnahus i Västmanland

Solglitter

Barnahus är en metod för att ge barnet en barnvänlig och rättssäker utredning med ett samlat stöd runt problematiken, barnet hamnar bokstavligt talat i centrum. Barnahus Västmanland finns beläget i Västerås.

 

Kungsörs kommun är en del i den länsövergripande verksamheten Barnahus Västmanland.

Barnahus är en trygg och barnvänlig plats där misstanken om brott i form av våld, bevittnat våld eller sexuella över- grepp mot barn och ungdomar (upp till 18 år) utreds gällande eventuellt behov av stöd och behandling.

De inblandade myndigheterna det vill säga länets kommuner, polis, åklagare och landstinget och länsstyrelsen samverkar runt barnet. Vid utredningar om våld och övergrepp slussas barnen ofta runt mellan olika myndigheter. Både situationerna och miljöerna kan vara skrämmande för ett barn.

Ärenden aktuella för Barnahus går via kommunens socialtjänst.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: