Avfall och återvinning

Vill du veta när det är sophämtning hos dig? Har du frågor om något som rör ditt avfallsabonnemang? Vill du göra en felanmälan eller har synpunkter på avfallshanteringen och sophämtningen? 

Återbruket och återvinningsstationerna - hitta dit

I Kungsör ligger Återbruket på Fredsgatan 38. På återbruket lämnas brännbart och komposterbart avfall, deponiavfall, grovsopor och farligt avfall. Det kan röra sig om trädgårdsavfall, elektriska prylar som tv-apparater, metallskrot eller kemikalier. Det är VafabMiljö som sköter sophämtning och återbruket på uppdrag av VMKF.

Tidningar och förpackningar av plast, papper, metall och glas ska lämnas för återvinning på återvinningsstationerna. Det är Förpacknings- och returpappersproducenterna under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (förkortat FTI), som ansvarar för detta. All deras verksamhet bedrivs utan vinstsyfte. Det finns fem återvinningsstationer på olika platser i kommunen. 

Så här beställer du kompostpåsar

Du som bor i villa talar om att du behöver nya påsar genom att sätta fast en kompostpåse under locket på den bruna kompostbehållaren. Chauffören lämnar då en ny bunt påsar i samband med att behållaren töms.

Flerfamiljshus och verksamheter beställer nya påsar via kommunalförbundets kundtjänst på telefon 0221‑67 00 90 eller e-postadress renhallning@vmkfb.se. Påsarna levereras kostnadsfritt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 december 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: