Avfall och återvinning

Vill du veta när det är sophämtning hos dig? Har du frågor om något som rör ditt avfallsabonnemang? Vill du göra en felanmälan eller har synpunkter på avfallshanteringen och sophämtningen? 

Återbruket och återvinningsstationerna - hitta dit

I Kungsör ligger Återbruket på Fredsgatan 38. På återbruket lämnas brännbart och komposterbart avfall, deponiavfall, grovsopor och farligt avfall. Det kan röra sig om trädgårdsavfall, elektriska prylar som tv-apparater, metallskrot eller kemikalier. Det är VafabMiljö som sköter sophämtning och återbruket på uppdrag av VMKF.

Tidningar och förpackningar av plast, papper, metall och glas ska lämnas för återvinning på återvinningsstationerna. Det är Förpacknings- och returpappersproducenterna under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (förkortat FTI), som ansvarar för detta. All deras verksamhet bedrivs utan vinstsyfte. Det finns fem återvinningsstationer på olika platser i kommunen. 

Påsar för matavfall delas ut till villakunder

Påsar för matavfall/bioavfall delas ut till alla villahushåll en gång per år under september och oktober. Om påsarna tar slut innan nästa utdelning så finns påsar att hämta på Återbruket och i kommunhusets reception.

På grund av arbetsmiljöskäl delar VafabMiljös chaufförer inte längre ut påsar till villakunder som hänger ut en påse under locket på den bruna tunnan, så kallad flaggning.

Flerfamiljshus och verksamheter beställer nya påsar via kommunalförbundets kundtjänst på telefon 0221‑67 00 90 eller e-postadress renhallning@vmkfb.se. Påsarna levereras kostnadsfritt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 augusti 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: