Avfall och återvinning

Med avfall menas alla föremål eller ämnen som vi vill göra oss av med eller som vi är skyldiga att göra oss av med. För att minska miljöbelastningen och hushålla med naturens resurser är det viktigt att så stor del av avfallet som möjligt återanvänds eller återvinns.

Avfallsplan

Målet med vår avfallshantering är att avfall ska gå från att vara ett problem till en resurs och att andelen avfall som återvinns och kan ingå i nya produkter ska öka.

VafabMiljö kommunalförbund har tagit fram en avfallsplan som gäller i samtliga medlemskommuner. Avfallsplanen gäller till 2030.

Hushållsavfall

VafabMiljö Kommunalförbund ansvarar för avfallshantering i Kungsörs kommun. Det innebär att det är dit du vänder dig om du har frågor om exempelvis fakturor, avfallstaxor, hur du ska sortera ditt avfall eller vilka dagar ditt avfall hämtas.

Grovavfall, elavfall och farligt avfall

Återvinningsstationer

Från och med den 1 januari 2024 har Sveriges kommuner tagit över insamlingsansvaret för förpackningar. I vår region har beslutet fattats att organisera dessa insamlingar genom kommunalförbundet VafabMiljö istället för FTI som avvecklas.

Vad innebär detta för dig som medborgare?

  • Från och med 1 januari 2024 organiserar VafabMiljö tömningarna av hushållsförpackningar på återvinningsstationerna.
  • Vid full eller skräpig återvinningsstation rapporterar du till VafabMiljö på telefon 021-39 35 00.
  • Återvinningsstationerna vid Runnavägen och Hornsgatan kommer att stängas under 2024 och ersättas av en ny återvinningsstation vid Kungsringen. Notera att de befintliga stationerna först stängs när den nya vid Kungsringen är klar.

Aktuella platser för återvinningsstationer i kommunen:

  • Torsgatan
  • Malmbergavägen
  • Valskog
  • Runnavägen (upphör 2024)
  • Hornsgatan (upphör 2024)
  • Kungsringen (ny 2024)

Se kartbilden nedan för placeringen av nya återvinningsstationen vid Kungsringen, i närheten av Fågelvägen. För mer detaljerad information och kontaktuppgifter, besök VafabMiljö's webbplats. https://vafabmiljo.se/

Behöver du rapportera en full eller skräpig återvinningsstation?
Hjälp till att hålla våra återvinningsstationer rena och tillgängliga genom att registrera ärende.

Du kan också kontakta Vafabmiljö via telefon: 021-39 35 00

Skrotbilar

Uttjänta och övergivna bilar och andra skrotföremål i natur- och bostadsområden skräpar inte bara ned utan kan även skada miljön. Skrotbilar ska lämnas till en auktoriserad anläggning för omhändertagande av skrotbilar.

Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Skrotbilen förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada.

Verksamhetsavfall

För företag finns särskilda regler när det gäller avfallshantering.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: