Samarbetssamtal

Till Familjerätten kan du vända dig om du har frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge samt för att få information om lagstiftning.

Barn tittar utgenom trähjärta

Samarbetssamtal

Hos familjerätten kan ni som föräldrar genom samarbetssamtal få hjälp med att skriva avtal om barnens vårdnad, boende och umgänge. Avtalet, som ska godkännas av familjerätten, gäller på samma sätt som ett beslut i en domstol och för att avtalet ska gälla krävs det att det godkänts av socialnämnden.

Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom. Om ni som vårdnadshavare inte kan enas om vårdnaden om barn, boende eller umgänge kan familjerätten på uppdrag från domstolen genomföra utredningar och samarbetssamtal.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: