Musikskola

Musikskolan har verksamhet från och med årskurs fyra till och med gymnasiet för dig som vill lära dig spela ett instrument. Elever folkbokförda i Kungsörs kommun är välkommna att ansöka om en plats i musikskolan.

Gitarr

Musikskolan tar emot cirka 100 elever. Instrumentundervisningen som erbjuds är piano, gitarr eller elgitarr, elbas, cello och fiol. Det finns även möjlighet att skapa digital musik.

Välkommen att se mer av
Musikskolan i Kungsör
Instagram!

Undervisningen sker på skolorna. Speltid och spelplats gör musikläraren upp med respektive elev och klasslärare/handledare/mentor. Närvaro förs för eleverna. Du som vårdnadshavare är självklart välkomna att besöka musikskolan och lyssna in på spellektionerna.

Avgifter

Anmälningsavgiften är för närvarande 815 kronor per termin. Om man önskar hyra instrument är avgiften 320 kronor per termin. Hel avgift tas ut för upp till två barn per familj, övriga barn i familjen spelar gratis. Avgiften betalas till Kungsörs kommun via faktura en gång per termin.

Avgiften är en anmälningsavgift och inte en betalning för ett visst antal erhållna lektioner.  Elev som börjar spela efter vecka 44 på höstterminen debiteras ingen terminsavgift. Motsvarande gäller vecka 16 på vårterminen. Inbetald terminsavgift återbetalas som regel inte. Avgift tas ut till och med den termin platsen skriftligt sägs upp.

Hyra instrument

Viss möjlighet att hyra instrument finns. Kontakta musiklärarna för mer information. Instrumenthyra kostar 320 kronor per termin

Sjuk- och frånvaroanmälan

Glöm inte att meddela förhinder och sjukdom till respektive musiklärare.

Skriftlig uppsägning

Från första speltillfället är eleven automatiskt inskriven i musikskolan till och med gymnasiet om du inte säger upp platsen. Uppsägning av plats i musikskolan ska vara skriftlig. Om uppsägningen kommer in senare än vecka 38 på höstterminen debiteras ordinarie terminsavgift. Motsvarande gäller vecka 6 på vårterminen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: