Ansök om insatser enligt Sol och LSS här

I den här tjänsten kan du ansöka om olika typer av stöd. Information om olika typer av stöd och insatser kan du läsa om under respektive stödområde på hemsidan. Ansökningar prövas efter individuella behov och förutsättningar vilket avgör vilken form och stöd som kan bli aktuellt från socialtjänsten.

Exempel på insatser

LSS

  • Kontaktperson
  • Daglig verksamhet

SoL

  • Boendestöd
  • Hemtjänst
  • Trygghetslarm

Färdtjänst

Riksfärdtjänst

Du gör ansökan genom att logga in med ditt bank-ID och sedan fyller du i ett formulär. När du är klar med din ansökan skickas den till en handläggare.

Om du är God man/förvaltare, anhörig eller fullmaktstagare behöver du kontakta biståndshandläggare för att kunna bli tillagd som närstående för att sedan kunna ansöka via e-tjänsten. Detta behöver endast göras vid första tillfället och gäller tills dess att en fullmakt/samtycke återtas.

För dig som har barn, behöver du eller ni om båda är vårdnadshavare, ta kontakt med biståndshandläggare via telefon för att du/ni ska bli tillagda som vårdnadshavare. Därefter kommer ansökan kunna göras via e-tjänsten

När det gäller minderåriga behöver båda vårdnadshavarna (där det finns två vårdnadshavare) ansöka om insatser för sitt barn. För insatserna kontaktperson, avlösarservice, och kortidsvistelse enligt LSS § 9 p. 4-5-6 räcker det med att en vårdnadshavare ansöker om insatser, detta kan exempelvis vara aktuellt när föräldrar är separerade och har olika behov av stödjande insatser.

Bifoga filer

Intyg som du vill använda till din ansökan.

Inloggning

Denna e-tjänst kräver att du loggar in med bank-ID. Det innebär att vissa personuppgifter kommer att hämtas upp automatiskt och att du kan påbörja sin ansökan, spara och fortsätta med din ansökan vid ett annat tillfälle. Du hittar ditt sparade ärende under ”Mina ärenden”. Det är först efter att du skickat in din ansökan som vi kan påbörja handläggningen av ditt ärende.

Om du inte har bank-ID, kontakta din bank. För att göra en ansökan på blankett eller via telefon, kontakta

Behandling av personuppgifter

För att kunna hantera ditt ärende behöver vi spara och behandla dina personuppgifter, till exempel för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress. Dina uppgifter sparas så länge vi behöver dem för att handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kan komma att bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen och arkivlagen. Personuppgiftsansvarig är socialnämnden i Kungsörs kommun.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter och var du vänder dig med frågor finns på hemsidan.

Dataskyddsförordningen (GDPR) - Kungsörs kommun (kungsor.se)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: