Stöd till dig som är ung

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt men alla föräldrar vet att det ibland finns skäl att känna oro för att deras barn eller ungdomar inte har det tillräckligt bra. Både vuxna och barn kan vända sig till socialtjänsten för att tillsammans med personalen där diskutera vilka vägar som kan finnas till en positiv utveckling. Socialtjänsten kan också komma till omedelbar hjälp i olika krissituationer.

Bild på kvinna och barn

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter

Det kan bero på att föräldrar periodvis kan känna att de inte räcker till eller att barnet inte finner sig tillrätta i sin miljö. Det kan bero på att barnet visar tecken på en riskfylld utveckling genom att missbruka eller begå brott. Genom socialtjänsten kan du som ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel utbildning, samtal, tips och rådgivning. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida. I dessa fall tar du direkt kontakt med kontaktpersonen för den verksamhet du är intresserad av.

Det finns även insatser och verksamheter som kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen/verksamheten. Socialsekreterarna arbetar efter socialstyrelsens metod Barns Behov i Centrum (BBIC) som en utredningsmetod.

Dessa verksamheter riktar sig i första hand till de som har ett mer omfattande behov av stöd. För mer information kontakta en socialsekreterare för barn och unga, via socialtjänstens mottagningsfunktion,

 All personal inom socialförvaltningen arbetar under offentlighets- och sekretesslagen.

BRIS-Barnens hjälptelefon 116 111

BRIS-vuxentelefon om barn 077-150 50 50

Polisens telefon 114 114

Vill du veta mera

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: