Björskogsskolan


Björskogsskolan är en skola med förskoleklass och klasserna från och med år 1 till och med år 6 som arbetar aktivt med idrott och utomhus-pedagogik.

Björskogsskolan utomhus med delar av skolgården.

Skolan har ett uteklassrum i den närliggande skogen och en eftermiddag i veckan arbetar hela skolan utomhus, i åldersblandade grupper, med ett gemensamt temaarbete.

En ny skolgård anlades under 2021, då de flesta redskap byttes ut och en ny rastbod samt en helt ny multiarena uppfördes, för att ytterligare stärka skolans utomhuspedagogiska profil.

Utedagar

Vid sidan av utomhuspedagogiken arbetar skolan aktivt med utelivsdagar som exempelvis en fiskedag, skidåkning i Teknikbacken och en äventyrsdag m.m. utspridda över hela läsåret. Under dessa dagar arbetar lärare och elever tillsammans med olika teman från läroplanen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: