Se en film om vad SIP är. I den tre minuter långa filmen från Sveriges kommuner och regioner får du information om samordnad individuell plan på ett enkelt sätt.

Samordnad individuell plan, SIP

Har du behov av insatser både från sjukvården och kommunen? Då kan det behövas att sjukvården och kommunen tillsammans med dig upprättar en samordnad individuell plan. Denna planering förkortas SIP.

Planen ska upprättas utan dröjsmål om sjukvården eller kommunen bedömer att den behövs för att du ska få dina behov tillgodosedda. En förutsättning är att du samtycker till att planen upprättas.

Har du behov av en gemensam planering?
Kontakta socialtjänstens mottagningsfunktion: månd-fred kl 09.00-16.00 på telefonnummer 0227-600 456

Så här går det till att upprätta en SIP

Initiativ till SIP
Mötet
Vill du veta mer om SIP?

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: