Främmande arter- ett hot mot biologisk mångfald

Det finns flera hot mot den biologiska mångfalden, t.ex. exploatering av mark, miljögifter och genom att nya arter tillkommit och andra förvunnit.

Främmande arter är arter som människan på något sätt, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttat till ett område utanför artens naturliga utbredningsområde. Exempel på sådana arter i Kungsör är växtarterna sjögull och jättebjörnloka som inte förekommit naturligt i Kungsörs eller Sveriges flora.   

Både sjögull och jättebjörnloka är så kallade invasiva arter, arter som är konkurrenskraftiga och tar över stora arealer mark och eller vatten och därmed tränger ut andra arter och kan förändra ekosystemet. Växterna är även ett hot mot friluftslivet som begränsas där växten finns.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 juni 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: