Invasiva främmande arter – ett hot mot biologisk mångfald

Genom tiderna har vi haft stor nytta av främmande arter från världens alla hörn i trädgårdar, i jord- och skogsbruk och för jakt. Men några främmande arter tar över i sin nya miljö, konkurrerar ut andra arter och skadar ekosystemen. De kallas invasiva främmande arter.

Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt och antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år.

Invasiva arter i Kungsörs kommun

Det finns flera olika invasiva arter i Kungsörs kommun, Här finns mer information om några av dem och hur du bör agera om stöter på dem i ditt närområde.

Du som privatperson är en viktig del i arbetet.

Det är viktigt att alla gör vad de kan för att stoppa spridningen av invasiva arter.

Tänk på att alla förekomster sannolikt inte är rapporterade i Artdatabanken så att verkligheten kan se annorlunda ut än vad kartan visar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: