Främmande arter – ett hot mot biologisk mångfald

Globaliseringen har medfört att arter har spridits – både medvetet och omedvetet – till platser där de inte hör hemma. Ibland får de fäste och sprids ohejdat, på bekostnad av biologisk mångfald och friluftsliv.

Främmande arter är arter som människan på något sätt, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttat till ett område utanför artens naturliga utbredningsområde. Exempel på sådana arter i Kungsör är växtarterna sjögull, jättebjörnloka och parkslide som tidigare inte förekommit naturligt i Kungsörs eller Sveriges flora. De kallas invasiva vilket innebär att de är konkurrenskraftiga och tar över stora arealer mark och/eller vatten. De tränger undan andra arter och kan förändra hela ekosystem.

De invasiva växterna är även ett hot mot friluftslivet som begränsas där växten finns.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 mars 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: