Avlopp, enskilt

För dig som bor utanför tätort och inte är ansluten till det kommunala avloppsledningsnätet gäller att du måste ordna din avloppsanordning själv. För att inrätta en avloppsanordning krävs tillstånd. För att få tillstånd för att inrätta en avloppsanordningen behöver du göra en anmälan till Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).

Att inrätta en avloppsanordning med vattentoalett (WC), att utöka kapaciteten eller flytta en sådan anläggning (exempelvis att anlägga ny markbädd) kräver tillstånd.

Att inrätta en mulltoalett, eltoalett eller torrtoalett som inte är kopplad till ett avlopp är anmälningspliktigt enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön Öppnas i nytt fönster..

Avlopp som endast är för bad-, disk- och/eller tvättvatten (inget toalettavfall), så kallat BDT-avlopp, är också anmälningspliktigt.

Nedan hittar du mer information om hur det fungerar att inrätta en ny eller åtgärda en befintlig avloppsanordning.

Avloppsentreprenörer

De flesta som ska inrätta eller förbättra sin avloppsanordning tar hjälp av en konsult och/eller en anläggningsentreprenör. Dessa kan hjälpa dig med att ta fram ett förslag som passar förhållandena på din tomt och med att utföra själva grävarbetet. Vi har information och tips för dig som ska anlita en avloppsentreprenör.

Avloppsinventering

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inventerat nästan alla små avlopp i Arboga och Kungsör, nästan 3 000 stycken. I dagsläget arbetar vi vidare med de avlopp som ansetts bristfälliga genom platsbesök och krav på åtgärder. Detta arbete är en del av Naturvårdsverkets tillsynskampanj ”Små avlopp – ingen skitsak”. Målet är att förbättra reningen av avloppsvatten från små avlopp snabbare än vad som sker idag. Syftet är att minska övergödningen i sjöar och vattendrag samtidigt som man minskar risken för spridning av smittämnen och andra föroreningar till dricksvatten. Detta är viktiga miljöfrågor som påverkar oss alla och många kan göra en viktig insats.

Blanketter

Slamtömning

Det är VafabMiljö som har ansvaret för tömning av hushållens slamavskiljare och slutna avloppstankar i Köping, Arboga och Kungsör. Kundtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på VafabMiljö sköter beställning, administration och fakturering av slamtömning.

Ifall avloppet har låg belastning, exempelvis om bara en person använder det, så kan du ansöka om förlängt slamtömningsintervall hos VMMF.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: