Bostad med särskild service

Gruppbostäder är till för personer med olika slag av funktionshinder, till
exempel intellektuell funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada i vuxen ålder. Det finns sju gruppbostäder och ett serviceboende. Alla boendena har egna lägenheter och hyreskontrakt.

Bild på nyponrosor

Personalens ledstjärna är ”mitt stöd till din självständighet". Det innebär att personalen hjälper dig med olika sysslor i hemmet och med om­vårdnad. Personalen tar hänsyn till varje enskild individs förutsättningar och behov.

Den som bor i gruppbostad har rätt att få stöd, till exempel med att planera,
sköta hemmet, ordna fritidsaktiviteter och att ha kontakt med familj, god man
och andra viktiga personer. Gruppbostad är en rättighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och för att du ska få möjlighet att
bo i en gruppbostad måste du först kontakta biståndshandläggaren, via
social­tjänstens mottagningsfunktion, för att få ett beslut.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: