Fritidshemmens öppettider och stängningsdagar

För att kunna hålla en hög kvalitet inom förskola, skola och fritidshem behöver all personal utveckla sin kompetens. Det kan innebära att gå olika kurser, lyssna på föreläsare men även planera och reflektera över verksamheten.

Fritidshemmen är öppna hela året men kan hålla stängd enstaka dagar under året för personalens kompetensutveckling eller planering. Vårdnadshavare meddelas i god tid, ingen reducering av avgiften medges. De dagliga öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och till barnens behov.

Under sommaren

Under sommaren då många barn är lediga slår kommunens fritidshem ihop sina verksamheter. Det kan då hända att ditt barn inte kommer att vara på samma fritids som han eller hon brukar vara på.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: