Receptfria läkemedel

Försäljning av receptfria läkemedel inom detaljhandel ska anmälas till Läkemedelsverket. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har sedan tillsyn över att försäljningen följer det regelverk som gäller. Båda myndigheterna har rätt att ta ut en årsavgift för sin tillsyn.

Även du som tidigare har salufört nikotinläkemedel, men nu vill utöka ditt sortiment med receptfria läkemedel, ska göra en anmälan om detta till Läkemedelsverket.

De läkemedel som inryms under vissa receptfria läkemedel och får säljas inom detaljhandel finns listade på Läkemedelsverkets webbplats. Det gäller bland annat vissa värktabletter, allergimediciner och nikotinläkemedel. För detaljhandeln finns inget bassortiment, utan tillgängliga läkemedel kan variera från en butik till en annan.

Konsumenten ska vid försäljningsstället kunna få information om vart man kan vända sig för rådgivning med avseende på läkemedel. De läkemedel som säljs ska ha så lång hållbarhet att den inte passeras under förväntad användningstid. Vid misstanke om fel på produkten har kunden rätt att återlämna den på valfritt försäljningsställe som har just den produkten i sortimentet.

Enligt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får dessa läkemedel inom detaljhandeln endast säljas till personer som har fyllt 18 år. Överträdelse av denna lag är straffbart.

Nikotinläkemedel får inte säljas om överlämnande till minderårig misstänks.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: