Livsmedelsplan

Den kommunala livsmedelsplanen har sin utgångspunkt i den regionala strategin. Dessutom finns tillägg om aktiviteter rörande matsvinn och vatten i den kommunala planen.

Strategin fokuserar på fyra fokusområden. Dessa valdes ut då de inledningsvis i strategiarbetet identifierats som potentiella utvecklingsområden utifrån länets styrkor och behov för att öka livsmedelsproduktionen i Västmanland.De fyra områdena är:

  • Upplevelsemat
  • Krismat
  • Viltmat
  • Kommunens mat

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: