Livsmedelsplan

Den kommunala livsmedelsplanen har sin utgångspunkt i den regionala strategin. Dessutom finns tillägg om aktiviteter rörande matsvinn och vatten i den kommunala planen.

Strategin fokuserar på fyra fokusområden. Dessa valdes ut då de inledningsvis i strategiarbetet identifierats som potentiella utvecklingsområden utifrån länets styrkor och behov för att öka livsmedelsproduktionen i Västmanland.De fyra områdena är:

  • Upplevelsemat
  • Krismat
  • Viltmat
  • Kommunens mat

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här