Anslagstavla

Detta är Kungsörs kommuns officiella anslagstavla.

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning.

Från det att beslutet i det justerade protokollet publiceras här på anslagstavlan har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Aktuella anslag och kungörelser

Tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden

Det finns inga artiklar att visa

Övriga tillkännagivanden

Hantera prenumeration

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: