Funktionsstöd och psykisk ohälsa

Ros

Att leva med funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom kan ha svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. En funktions­nedsättning kan vara fysisk, begåvningsmässig eller psykisk. Du som har ett funktions­nedsättning har rätt till stöd och service för att kunna leva ett självständigt liv.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan kommunen erbjuda dig olika former av stöd och service utifrån dina behov. Stöd finns också för dig som har en tillfällig funktionsnedsättning och för dig som är anhörig.

Det finns lagar som ger dig rätt att få stöd och service.

Rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin livsföring. Målsättningen med biståndet är att den enskilde ska kunna vara så självständig och delaktig som möjligt i samhällslivet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: