Anmälan att någon far illa

Gunnebostängsel

Misstänker du att någon far illa och behöver hjälp? Gör då en orosanmälan

Vid misstanke om att någon far illa, bör du kontakta socialtjänstens individ- och familjeomsorg för rådgivning eller anmälan.

I samband med anmälan kan du, innan du lämnar din anmälan, begära att få vara anonym.

Anmälan kan göras både muntligt och skriftligt via socialtjänstens mottagningsfunktion 0227-600456. Vid mycket akuta ärenden efter telefontiden kontaktar man kommunens växel på telefon 0227-60 00 00.

Efter kontorstid (efter kl 16.30) samt helger kontaktar man Socialjouren.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: