Kommunstyrelsens mål

Nämnder och styrelser har egna mål som beskriver vilka resultat de vill att deras förvaltning och bolag ska uppnå.

Kommunstyrelsens mål för 2023 är:

  • Minska kommunens miljöpåverkan

  • Vid årets slut har kunskapen om våld i nära relation bland kommunens medarbetare och förtroendevalda ökat med 10 procentenheter

  • Vid årets slut 2023 har kommunen en digitaliseringsstrategi

  • Minska energiförbrukningen

  • Öka allmänhetens kunskaper om hållbara livsstilar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här