Kommunstyrelsens mål

Nämnder och styrelser har egna mål som beskriver vilka resultat de vill att deras förvaltning och bolag ska uppnå.

Kommunstyrelsen har antagit sex mål för 2020

 • Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade
  upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner, 150 bostäder från 2020 tom 2025.
 • Kommunstyrelsen ska tillsammans med barn och utbildningsnämnden stödja barn och utbildningsförvaltningen i arbetet med att förbättra kunskapsresultaten.
 • Kommunen ska i samverkan med näringslivet öka andelen sysselsatta samt öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter med 2019 som utgångsläge (90) och kommunstyrelseförvaltningen ska årligen ta emot minst 10 praktikanter.
 • Kommunen ska fram till 2021 ha arbetat fram en strategi för Agenda 2030 med koppling till kommunens målarbete.
 • Kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser i verksamheterna används till rätt saker och på ett effektivt sätt genom systematisk uppföljning av
  effektiviseringsåtgärder och dess effekter.
 • Kommunen har placerat sig bland de 50 bästa i svenskt näringslivs ranking
  Företagsklimat 2022.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: