Kommunstyrelsens mål

Nämnder och styrelser har egna mål som beskriver vilka resultat de vill att deras förvaltning och bolag ska uppnå.

Kommunstyrelsen har antagit sju mål för 2021

  • Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner, 150 bostäder från 2020 tom 2025.
  • Kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser i verksamheterna används till rätt saker och på ett effektivt sätt genom systematisk uppföljning av effektiviseringsåtgärder och dess effekter.

  • Kommunen ska i samverkan med näringslivet aktivt arbeta för att andelen sysselsatta ska vara högre än genomsnittet för jämförbara kommuner.

  • Kommunstyrelsen stöttar barn och utbildningsförvaltningen med de insatser som behövs för att höja kunskapsresultaten.

  • Kommunen ska fram till 2021 ha arbetat fram en strategi för Agenda 2030 med koppling till kommunens målarbete.

  • Kommunen har placerat sig bland de 50 bästa i svenskt näringslivs ranking Företagsklimat 2022.

  • Minst 30% av råvarorna ska vara ekologiska och minst 88% av maten i Kungörs kommun ska lagas från grunden. Gäller förskola, skola och äldreomsorg.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här