Kommunstyrelsens mål

Nämnder och styrelser har egna mål som beskriver vilka resultat de vill att deras förvaltning och bolag ska uppnå.

Kommunstyrelsens mål för 2023 är:

  • Minska kommunens miljöpåverkan

  • Vid årets slut har kunskapen om våld i nära relation bland kommunens medarbetare och förtroendevalda ökat med 10 procentenheter

  • Vid årets slut 2023 har kommunen en digitaliseringsstrategi

  • Minska energiförbrukningen

  • Öka allmänhetens kunskaper om hållbara livsstilar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: