Kommunstyrelsens mål

Nämnder och styrelser har egna mål som beskriver vilka resultat de vill att deras förvaltning och bolag ska uppnå.

Kommunstyrelsens mål för 2024 är:

  • Kungsörs invånare ska ges förutsättningar att minska sina klimatavtryck
    (alla nämnder och bolag)

  • Öka kundnöjdheten hos företag som haft myndighetsärenden som VMMF hanterat för Kungsör och Arboga, vid årets slut 2024 ska aggregerat NKI uppgå till lägst 83 per kommun
  • Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar för invånare 13-16 år ska vara minst 20 vid årets slut 2025

  • Vid årets slut 2025 ska långtidssjukfrånvaron utgöra max 30 % av den totala sjukfrånvaron i kommunen

  • Vid årets slut 2024 ska en grundläggande kompetenskartläggning inom Kommunstyrelsens verksamheter vara slutförd.

  • Under år 2024 ska minst två nya e-tjänster för Kommunstyrelsens verksamheter tas fram

  • Vid slutet av år 2025 ska matsvinnet minskat med 35% i jämförelse med år 2023

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: