Nedskräpning

Nedskräpning både på allmän plats, på den egna fastigheten och ute i skogen är ett miljöbrott och är belagt med böter.

I Kungsörs kommun är Västra Mälardalens Myndighetsförbund tillsynsmyndighet för de flesta nedskräpningsärenden.

En del av det skräp som dumpas i naturen innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen som sprids genom läckage. Annat skräp kan skada både djur och människor. Nedskräpningen kostar också pengar eftersom någon behöver städa och ta hand om sådant som har blivit vandaliserat.

Nedskräpning både på allmän plats, på den egna fastigheten (om allmänheten kan se in) och ute i skogen är ett brott. Vid mindre nedskräpning (snabbmatsförpackning, cigarettpaket, engångsgrill och liknande) kan polisen bötfälla den som skräpar ned, direkt på plats. Vid större mängd skräp eller miljöfarligt avfall brukar både polisen och miljö- och hälsoskyddsenheten bli inkopplade. Kan man bevisa vem som skräpat ned kan straffet bli böter eller fängelse.

Om någon samlar föremål eller avfall på sin egen tomt, så att tomten upplevs som ovårdad, kan antingen miljö- och hälsoskyddsenheten eller bygglovenheten hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägga fastighetsägaren om att städa upp

Klagomål

 • Klagomål på ovårdad tomt ska lämnas till bygglovenheten (om det inte rör sig om farligt avfall).
 • Klagomål på ovårdad återvinningsstation kan lämnas direkt till Förpackningsinsamlingen eller till miljö- och hälsoskyddsenheten som för klagomålet vidare till Förpackningsinsamlingen.
  Felanmälan direkt till Förpackningsinsamlingen
 • Skrotbilar som övergivits rapporteras till kommunen
 • Dumpning i skog och mark (alla slag) samt miljöfarligt avfall eller
  skrotbilar/fordon som samlats på en tomt, anmäls till miljö- och
  hälsoskyddsenheten.
 • Rent trädgårdsavfall utgör ingen risk för miljö eller hälsa men ska
  naturligtvis inte dumpas på annans mark (inklusive kommunens eller ”allmänning”). Klagomål på sådan dumpning kan lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Återvinningsstationer

Vid problem med överfulla containers eller nedskräpning på återvinninsgstationen kan du enkelt göra en felanmälan direkt till VafabMiljö Kommunalförbund AB på deras webbplats.

Du anger vilken station det gäller och om det är tömning eller städning som behövs.

Skrotbilar

Skrotbilar ska lämnas till en auktoriserad anläggning för omhändertagande.

Uttjänta och övergivna bilar och andra skrotföremål i natur- och bostadsområden skräpar inte bara ned utan kan även skada miljön. Genom att samla in skrot kan metall återvinnas och bli till nya produkter. På så sätt sparas värdefulla naturresurser samtidigt som naturen befrias från föremål som i värsta fall kan läcka miljöskadliga ämnen.

Miljöbrott att överge en skrotbil

Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Skrotbilen förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada.

Vad innehåller en skrotbil?

Visste du att en skrotbil innehåller 10 gram kvicksilver? Det räcker för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö.

Dessutom innehåller den bland annat:

 • 7,2 kg bly (batteri + däck)
 • 6 liter olja
 • 5 liter drivmedel
 • 2,5 liter etylenglykol
 • 1,5 liter koncentrerad svavelsyra (batteri)
 • 2 kg högaromatisk olja (däck)
 • 650 kg metaller (mest järn)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: