Nedskräpning

”Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.” Detta står i miljöbalken. Av Plan och bygglagen framgår att ”En tomt ska hållas i vårdat skick…” och detta gäller även allmänna platser. Västra Mälardalens Myndighetsförbund är tillsynsmyndighet för de flesta nedskräpningsärenden.

Nedskräpning innebär inte bara ett förfulande av vår närmiljö. En del av det skräp som dumpas i naturen innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen som sprids genom läckage. Annat skräp kan skada både djur och människor exempelvis genom vassa kanter eller att djur äter skräpet eller fastnar i plastföremål. Nedskräpningen kostar också samhället (oss) pengar för uppstädning och ökad vandalisering, som ofta blir följden när ett område ser ovårdat och ”övergivet” ut.

Nedskräpning både på allmän plats, på den egna fastigheten (om allmänheten kan se in) och ute i skogen är ett brott. Vid mindre nedskräpning (snabbmatsförpackning, cigarettpaket, engångsgrill och liknande) kan polisen bötfälla den som skräpar ned, direkt på plats. Vid större mängd skräp eller miljöfarligt avfall brukar både polis och miljö- och hälsoskyddsenheten bli inkopplade. Kan man bevisa vem som skräpat ned kan straffet bli böter eller fängelse.

Om någon samlar föremål eller avfall på sin egen tomt så att tomten upplevs som ovårdad kan antingen miljö- och hälsoskyddsenheten eller bygglovenheten hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägga fastighetsägaren om att städa upp.

Klagomål

 • Klagomål på ovårdad tomt ska lämnas till bygglovenheten (om det inte rör sig om farligt avfall).
 • Klagomål på ovårdad återvinningsstation kan lämnas direkt till Förpackningsinsamlingen eller till miljö- och hälsoskyddsenheten som för klagomålet vidare till Förpackningsinsamlingen.
  Felanmälan direkt till Förpackningsinsamlingen
 • Skrotbilar som övergivits rapporteras till kommunen
 • Dumpning i skog och mark (alla slag) samt miljöfarligt avfall eller
  skrotbilar/fordon som samlats på en tomt, anmäls till miljö- och
  hälsoskyddsenheten.
 • Rent trädgårdsavfall utgör ingen risk för miljö eller hälsa men ska
  naturligtvis inte dumpas på annans mark (inklusive kommunens eller ”allmänning”). Klagomål på sådan dumpning kan lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Läs gärna mer om Västra Mälardalens Myndighetsförbunds klagomålshantering innan du kontaktar oss om nedskräpning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här