Partnerskapsprojekt med Rufunsa i Zambia

Kungsör och Rufunsa i Zambia samarbetar i ett flerårigt kommunalt partnerskapsprojekt och ingår även i nätverk för mänskliga rättigheter. Den stora gemensamma utmaningen är att öka unga människors inflytande och engagemang i politiken. 

Team Rufunsa med Kungsörs kommuns oppositionsråd, barn- och utbildningsnämndens ordförande, kommunstyrelsens ordförande, kanslichef och barn- och utbildningschef.

Kungsör och Rufunsa samarbetar för att öka unga människors deltagande och inkludering. Kommunalt partnerskap innebär att en svensk kommun eller region tillsammans med en internationell motsvarighet arbetar med en gemensam utmaning. Kungsörs kommun har sett nyttan och de fördelar som ett sådant samarbete kan ge och har valt att ingå ett partnerskap med Rufunsa på temat ungdomars deltagande i utveckling av lokal demokrati.

– I Kungsör ser vi ett stort behov av att utveckla vår demokratiska arena. Att nå framgång i detta bygger på ungdomars framtida engagemang i det demokratiska systemet. Vi som arbetar i demokratins tjänst behöver bjuda in till dialog och medbestämmande på alla nivåer för att påminna oss om vilka vi finns till för och säkerställa att vi som förtroendevalda tar kloka beslut. Alla vuxna i samhället behöver agera förebilder och skapa förutsättningar att tillsammans med ungdomarna lära oss och förstå hur vi kan bevara demokratin och förverkliga mänskliga rättigheter. Att tillsammans med en kommun med liknande utmaningar men med helt andra förutsättningar i en annan del av världen få göra detta är en unik möjlighet som vi självklart vill ta tillvara, säger Mikael Peterson, kommunstyrelsens ordförande.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)

Genom partnerskapsprojekten, som stödjs och finansieras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), kan Kungsör och andra svenska kommuner och regioner göra skillnad i världen samtidigt som vi får del av nya metoder, kunskap och verktyg genom det globala utbytet.

– Ensam är inte stark. Därför har Kungsörs kommun valt, att genom ett kommunalt partnerskap, arbeta för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter både hemmavid och i andra delar av världen. Tillsammans skapar vi en bättre värld, säger Josephine Härdin, kanslichef i Kungsörs kommun.

Rufunsa team. Photo: Ida Edvinsson

Länkar till nyheter

Länkar externa webbsidor, radio och TV-inslag

Fakta

Om kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter
Kommunala Partnerskap är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av ICLD:s samarbetsländer. Målet är att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. 6 svenska kommuner och 6 kommuner från Zambia, Botswana och Sydafrika ingår nu i den fyraåriga satsningen Kommunala Partnerskap för Mänskliga Rättigheter.

Om Kungsörs partnerkommun Rufunsa Town Council
Rufunsa är en ung stad som ligger i närheten av huvudstaden Lusaka. Befolkningen uppskattas uppgå till ungefär 75 000 personer. Arbetet med decentralisering och lokal demokrati i landet hoppas kunna sporra utvecklingen av staden. Den huvudsakliga sysselsättningen i området är eget jordbruk. Det finns en skola för sjuksköterskor i området och tre Secondary Schools för elever i tonåren, en stor utmaning lokalt är att öka läskunnigheten bland befolkningen. Det finns goda förutsättningar att engagera andra aktörer, såsom civilsamhället, i arbetet i Rufunsa.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
ICLD, arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. Detta görs genom att etablera internationella samarbeten där vi bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner. ICLD driver också utbildningsprogram och forskning inom demokratiområdet. ICLD är en ideell förening. Huvudman är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Verksamheten finansieras av Sida.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: