För vårdnadshavare

Här hittar du information för dig som vårdnadshavare. Bland annat hur man ansöker om plats i förskolan, lämnar inkomstuppgifter och schema, använder våra skolplattformar och vilka regler som gäller.

Ansökan om plats i förskolan

Om du är förälder och arbetar eller studerar kan dina barn gå i förskolan. Barn till föräldrar som är arbetssökande, långtidssjukskrivna eller föräldralediga har rätt till 15 timmar i veckan på förskola. Du kan ansöka om plats till valfri förskola inom Kungsörs kommun.

Ansökan om förskola kan göras tidigast sex månader innan ditt barn behöver platsen. Ködatumet räknas fyra månader innan önskat startdatum. Upp till fyra månaders kötid kan förekomma. Räkna med en inskolningstid på två veckor från och med startdatumet.

Erbjudande om plats i förskolan

När du erbjuds en plats för ditt barn får du ett meddelande.

Om du tackar ja till erbjuden plats som inte är ditt förstahandsval har du möjlighet att stå kvar i omplaceringskö.

Om du tackar nej till ett erbjudande gäller inte platsgarantin längre. Du är välkommen att göra en ny ansökan vid senare tillfälle.

Lämna inkomstuppgift

På webbtjänsten för förskola lämnar du information om inkomstuppgift. Inkomstuppgiften ska lämnas i samband med barnets inskolning.

Schema och frånvaro i Tempus

Du som vårdnashavare använder Tempus bland annat för att lägga in schema för ditt barn och anmäla frånvaro eller om någon annan ska hämta ditt barn på förskolan. Du behöver inget konto utan loggar in med Bank-ID eller Freja eID.

Säga upp plats i förskolan

Uppsägningstiden är två månader. Du betalar för platsen under uppsägningstiden även om ditt barn inte deltar i verksamheten. 

Du kan säga upp platsen i förskolan i appen Edlevo som du laddar ner till din mobiltelefon.

Unikum Familj

Unikum är en app där du enkelt kan följa och vara delaktig i ditt barns vardag, utveckling och lärande i förskolan. Du behöver inget konto utan loggar in direkt med Bank-ID eller Freja eID.

Du som saknar e-legitimation

Har du inte en e-legitimation kontaktar du förskoleenheten på barn- och utbildningsförvaltningen för att hantera ditt ärende.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här