Specialkost

Om ditt barn inte kan äta den vanliga maten i förskolan eller skolan kan barnet istället erbjudas specialkost.

Bild på tomater

För den som inte kan äta den vanliga maten

Att ditt barn behöver specialkost kan till exempel ha medicinska orsaker som allergi eller överkänslighet. För att få specialkost måste läkare eller psykolog skriva ett intyg  som bifogas ansökan.

Ansök om specialkost på en särskild blankett

För att få specialkost till ditt barn ska en blankett fyllas i och styrkas med ett läkarintyg eller intyg från psykolog. Intyg ska lämnas när barnet börjar förskolan, förskoleklass, åk 4 och åk 7 eller vid förändringar som påverkar barnets behov av specialkost. Den ifyllda blanketten lämnas till respektive rektorsexpedition. Kontakta alltid förskolan eller skolan vid varje förändring i kosten, till exempel på grund av att allergin försvåras eller avtar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: