Skolsköterska och läkare

Skolhälsovården ska främst vara hälsofrämjande och hälsoförebyggande. Skolsköterskan och skolläkaren följer elevernas hälsa och utveckling för att bevara och förbättre elevernas psykiska och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till elever.
Skolsköterskan är till för alla elever inom grundskolan.

Hälsoundersökningar och hälsosamtal

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom hälsoundersökningar och hälsosamtal.

Kontakt eller ett besök hos oss

Någon särskild mottagningstid hos skolsköterskorna finns inte. När dörren är öppen går det bra att komma. Det går även bra att ringa eller e-posta för att få kontakt med oss. Kontaktinformation hittar du under rubriken "Kontakta oss".

Styrdokument

Det finns flera lagar som styr skolsköterskans arbete, bland annat hälso- och sjukvårdslagen och skollagen.

Sekretess

Elevhälsans personal har mycket sträng sekretess och därför kan man ta upp svåra frågor och saker med personalen.

Stöd och råd

Här hittar du mer information till andra ställen där du kan få råd och stöd både som elev och som förälder.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: