Kungsörs gymnasium

På enheten VIVA finns Kungsörs gymnasium med två introduktionsprogram för dig som saknar behörighet till ett nationellt program på gymnasiet.

Kungsörs gymnasium

Individuellt program (IMA)

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till dig som inte är behörig till ett yrkesprogram eller till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse till annan utbildning.

Du läser grundskoleämnen, karaktärsämnen eller annat som hjälper dig höja motivationen och nå dina mål. Arbetslivsorientering (praktik) kan ingå för att prova på annat än studier.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är till för dig som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Individuell studieplan

När du börjar på Kungsörs gymnasium har vi ett introduktionssamtal där vi gör en planering utifrån din egen nivå och dina mål. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren skriver du en individuell studieplan som sedan uppdateras kontinuerligt under läsåret.

Elevhälsa

Du som är elev på Kungsörs gymnasium har tillgång till skolsköterska, skolläkare kurator och psykolog genom kommunens elevhälsoteam.

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras före klockan 8 varje dag som du är hemma och är sjuk.

För dig som är under 18 år ska vårdnadshavare anmäla via Edlevo-appen.

Ladda ner av Edlevo-appen:

Du som är över 18 år ska själv göra sjukanmälan till skolan.

Anmälan ny elev och information

Om du har frågor som gäller gymnasiet eller introduktionsprogrammet är du välkommen att kontakta gymnasiets expedition

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: