Kommunens mål och resultatstyrning

Syftar till att, utifrån ett helhetsperspektiv, stödja verksamheterna att förbättra tjänsterna för medborgarna, brukare och kunder. I dokumentet mål och budget beskrivs vad kommunfullmäktige vill uppnå och hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut för kommunens verksamheter och kommunägda bolag.

 

VAD som ska uppnås på lång sikt beskrivs i Kungsörs kommuns vision och i fem långsiktiga kommunfullmäktigemål. Utifrån visionen och kommunfullmäktigemålen tar sedan nämnder och styrelser fram egna verksamhetsplaner med mål och därefter skapar verksamheterna sina verksamhetsplaner med aktiviteter som beskriver HUR de behöver arbeta för att nå målen.

 

Utvecklingen och resultaten följs upp tre gånger per år. 

Styrningen i kommunen består av tre delar:

1. Planering
2. Uppföljning och analys
3. Åtgärder

Förstora bilden genom att klicka på den.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här