Korttidstillsyn (ungdomsfritids)

Korttidstillsyn, även kallat ungdomsfritids, kan beviljas till skolungdomar med funktionsnedsättning. Det fungerar som andra fritids men är anpassat till ungdomarnas förutsättningar och behov. Ungdomsfritids erbjuds före och efter skoldagen och heldagar under skollov.

Det är kommunens utredningsenhet LSS/SoL (biståndshandläggare) som gör en bedömning av behov och fattar beslut om hjälp.

Barn och ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning har rätt till korttidstillsyn/ungdomsfritids före och efter skoldagen samt hela dagar under skollov och studiedagar (ej helgdagar). Det gäller under högstadiet och gymnasieskolan.

De barn och ungdomar som har beviljats stöd behöver endast betala en matavgift. Ansökan om korttidstillsyn/ungdomsfritids görs senast 15 januari i årskurs 6.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: