Vill du ställa ut på biblioteket?

Biblioteket har en utställningslokal där privatpersoner, föreningar, institutioner och andra organisationer kan ha utställningar. Mindre utställningar kan även placeras på skärmar i bibliotekslokalen.

Det är gratis att ställa ut, men du behöver fylla i en intresseanmälan och skriva på ett avtal för att kunna ställa ut. Intresseanmälan hämtas vid disken på biblioteket.

Regler för att få ställa ut

  • Biblioteket erbjuder gratis utställningsplats till föreningar, kommunala institutioner, skolklasser, icke-kommersiella organisationer och privatpersoner. Vår utställningsyta består av ett utställningsrum på bibliotekets nedervåning. Alternativt kan mindre utställningar även placeras på skärmar i biblioteksrummet.

  • Biblioteket marknadsför utställningen i biblioteksrummet och digitalt på bibliotekets och kommunens hemsida. Biblioteket förbehåller sig rätten att fotografera delar av innehållet för att, tillsammans med den information utställaren lämnat, kunna marknadsföra utställningen via bibliotekets webbsida och sociala medier.

  • Biblioteket är inte inblandat i någon försäljning varken av konstverk, vykort eller liknande. Men vi förmedlar gärna kontaktinformation till de som önskar köpa utställningsföremål.

  • Biblioteket har rätt att neka till utställningen om utställningshallen av planeringsskäl behövs för annan verksamhet. Eftersom folkbiblioteket är en offentlig plats där både barn och vuxna vistas, och alla ska känna sig välkomna, kan vi neka utställningar som innehåller material som strider mot bibliotekets policy kring kränkande innehåll, rasism, spekulativt våld, pornografi eller annat som kan väcka anstöt.

  • Vi kan inte vakta utställningen när den väl är på plats. Till skillnad från en konsthall har vi inte heller någon försäkring av utställningsmaterial. Som utställare ställer du därmed ut i biblioteket på egen risk. Biblioteket åtar sig ingen tillsyn och inte heller något ansvar för eventuella stölder eller skador på utställt material.

  • Biblioteket förbehåller sig rätten att i undantagsfall skjuta upp eller ställa in utställningen. En utställningsperiod kan vara från exempelvis två till fyra veckor och sker under bibliotekets normala öppettider.

  • Du ansvarar själv för att hänga utställningen samt dess nedplockning och bortforsling vid utställningens slut, i samråd med bibliotekspersonalen. Önskvärt är att hängning samt nedplockning sker under bibliotekets öppettider. Biblioteket ansvarar inte för material som inte tagits ned eller forslats bort.

  • Utställare måste tillhandahålla egna verktyg och material för hängning av utställningen. Du avgör själv om det ska vara vernissage i samband med din utställning och tar i så fall ansvar för och organiserar detta själv. Vernissagen måste ske under bibliotekets normala öppettider.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: