Anslutning till kommunalt VA

Om du bor inom verksamhetsområdet för kommunalt VA och vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du skicka in en ifylld servisanmälan till Kungsörs Vatten AB.

När servisanmälan är mottagen kontaktas du för att diskutera anslutningspunkt och tidsplan för anslutning. Samma procedur gäller i utbyggnadsområden och vid beställning av extra serviser till redan ansluten fastighet.

Anslutning till avloppsnätet
När en anslutningspunkt har upprättats med servisledningar fram till ca 0,5 meter utanför din fastighetsgräns får du en faktura för anslutningsavgiften och kan därefter koppla på dig på det kommunala avloppsnätet. Fastighetsägaren ansvarar för allt arbete med VA-ledningar på sin egen fastighet fram till den anvisade anslutningspunkten.

Om du behöver en villapump för att kunna ansluta dig till det kommunala VA-nätet kommer du att informeras om detta. Villapumpen ägs av Kungsörs Vatten AB men kostnaden för installation el och står fastighetsägaren för.

Anslutning till dricksvattennätet
När en anslutningspunkt har upprättats med servisledningar fram till ca 0,5 meter utanför din fastighetsgräns får du en faktura för anslutningsavgiften och kan därefter koppla på dig på det kommunala dricksvattennätet. Innan vattnet sätts på till fastigheten måste en vattenmätare installeras. Kontakta VA-avdelningen för beställning av uppsättning av vattenmätare.    

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: