Trivsel och ordning

På Kung Karls skola finns några förväntningar och ordningsregler. Reglerna är till för att vi ska vara rädda om varandra och vår miljö. Att vi ska kunna vistas i en trygg och lärande skolmiljö.

Kung Karls skolas trivsel- och ordningsregler

För en god lärmiljö gäller...

Du uppträder respektfullt och vänligt mot alla och använder ett vårdat språk. Du är rädd om skolans lokaler och material och skäpar inte ner.

Innan lektionsstart

 • Du lämnar mobiltelefon och hörlurar i ditt skåp, om du har med dig det till skolan (åk7-9)
 • För åk 4-6 gäller mobilfri dag
 • Du lämnar ytterkläder i ditt skåp innan du går på lektion.
 • Du kommer i tid och har rätt material med dig till lektionen.
 • Om du ska ha din iPad/chromebook med på lektionen ska den vara laddad och på ljudlöst läge innan du går in i klassrummet.

Under lektionen

 • Lektionerna är mobilfri
 • Du deltar aktivt, följer med och lyssnar på lärarens instruktioner och genomgång, arbetar med dina uppgifter och bidrar till studiero.
 • Du visar hänsyn och lyssnar på den som har order samt räcker upp handen när du vill säga något under lektionen eller behöver hjälp. Det är allas ansvar att bidra till att lektionen blir bra och meningsfull.
 • Din iPad/Chromebook är ett arbetsredskap som ska enbart användas till skolarbete.
 • Det är läraren som avslutar lektionen.
 • Personal har rätt att beslagta föremål som kan skada andra eller stör undervisningen, samt utvisa elever som stör ordningen.
 • Vid sen ankomst, knacka på dörren och invänta läraren.

På raster

 • Åk 4-6 ska vara utomhus på rasterna och får ej lämna skolans område.
 • Du visar hänsyn för pågående undervisning genom att använda en normal samtalston, använda hörlurar om du har ljud på din iPad/telefon, och du springer inte i korridorerna.
 • Godis, glass, läsk, energidryck, snacks och tuggumm är inte tillåtet på skolan.
 • All cykel-, elscooter- och mopedåkning är förbjuden på skolgården.
 • Snöbollskastning är förbjuden under skoltid 07.30-16.00.

I matsal och bibliotek gäller mobilförbud för samtliga elever på skolan!

 

Trygghet, studiero och diciplinära åtgärder

Ifall du är intresserad av hur arbetet med trygghet, studiero och diciplinära åtgärder går till kan du ta del av det i följand dokument.

Regler om rökning, snusning och droger

 • Det är inte tillåtet att röka eller snusa inom skolans område
 • Det är förbjudet att använda eller inneha alla sorters droger

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: