Trivsel och ordning

På Kung Karls skola finns några förväntningar och ordningsregler. Reglerna är till för att vi ska vara rädda om varandra och vår miljö. Att vi ska kunna vistas i en trygg och lärande skolmiljö.

Kung Karls skolas ordningsregler - gemensamma för åk 4-9

På Kung Karls skola har vi höga förväntningar på dig som elev.

Vi förväntar oss att du/ni:

 • Värnar om att hålla våra lokaler/skolans utrymmen hela, rena och lugna
 • Bemöter/behandlar varandra med respekt
 • Ansvarar för ditt lärande, och bidrar till studiero
 • Följer skolans ordningsregler

Ordningsregler på Kung Karl 49

 • Godis, glass, läsk, energidryck, snacks och tuggummi är inte tillåtet på skolans område
 • Mobilfri skoldag
 • Ytterkläder tas inte med in i lektionssalar och matsal, de lämnas i elevskåpen
 • All cykel- och mopedåkning är förbjuden på skolgården
 • Snöbollskastning är förbjuden under skoltid
 • Åk 4-5 har sina raster utomhus

Mobiltelefoner

 • Under skoltid är mobilanvändning inte tillåtet
 • Elever i åk 4-9 ska lämna in telefonerna på morgonen till sin mentor/klasslärare och får dem åter efter sista lektionen för dagen

Ipads

 • Elever i åk 4-6 använder sina iPads endast under lektionstid

Raster

 • Elever i åk 4-6 är på skolans område under skoltid
 • Elever i åk 4-9 är inte i sporthallens lokaler på rasterna

Trygghet, studiero och diciplinära åtgärder

Ifall du är intresserad av hur arbetet med trygghet, studiero och diciplinära åtgärder går till kan du ta del av det i följand dokument.

Regler om rökning, snusning och droger

 • Det är inte tillåtet att röka eller snusa inom skolans område
 • Det är förbjudet att använda eller inneha alla sorters droger

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här