Gästhamn

Gästhamnen är öppen 28 mars till 30 september för båtgäster och husbilsgäster.

Kungsörs gästhamn

Kungsörs gästhamn

Gästhamn:

I Kungsörs gästhamn finns 12 gästplatser och en anläggning för att tömma båtlatriner.

Kungsörs gästhamn ligger nedströms Järnvägsbron i Arbogaån. Från gästhamnen är det bara 500 meter till Kungsörs centrum.

Obemannat servicehus

KAJUTAN är vårt obemannade servicehus i gästhamnen som är redo att ta emot dig som gäst i sommar. Servicehuset är öppet 28 mars till 30 september.

Enkelt att betala avgift i gästhamnen

På Kajutans fasad sitter en betalstation som gör det enkelt för dig som är båtägare på besök att betala hamnavgiften.

Betalstationen sitter till vänster om entrédörren. När hamnavgiften är betald får du ett kvitto med en dörrkod till Kajutan. Där finns samlingsrum, pentry, dusch och WC. I hamnavgiften ingår också Wi-Fi och tillgång till sophus. Du använder samma kod till sophuset som till Kajutan.

Hamnavgiften i Kungsörs gästhamn är 150 kronor per dygn + 50 kronor för el.

OBS. Latrintömning öppnar den 2 maj (på grund av risk att det fryser)

Välkommen till Kungsör

Du är alltid välkommen till Kungsör. Ta gärna kontakt med vår turistguide det är något du undrar över.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 0227-60 01 01
E-post: turistbyran@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: