Socialnämnden

Socialnämnden har ansvaret för kommunens socialförvaltning och fattar beslut i alla politiska frågor som rör Individ- och familjeomsorg, Arbetsmarknad och socialt stöd samt vård och omsorg

Här kan du se vilka ledamöter och ersättare som sitter i socialnämnden under mandatperioden 1 januari 2019 - 31 december 2022. För att det ska vara lätt att komma i kontakt med politikerna finns också en länk till respektive politikers e-postadress.

Ordföranden

Ordförande: Linda Söder-Jonsson (S), linda.soder-jonsson@kungsor.se 
Tel: 073-662 94 62
1:e vice ordförande: Marita Pettersson (S), marita.pettersson@kungsor.se
2:e vice ordförande: AnneMarie Andersson (C),                                                    
annemarie.andersson@kungsor.se                      

Ledamöter

 1. Linda Söder (S), linda.soder-jonsson@kungsor.se
 2. Eva-Carin Sandbom (L), eva-carin.sandbom@kungsor.se
 3. Marita Pettersson (S), marita.pettersson@kungsor.se
 4. Mattias Söderlund (V), mattias.soderlund@kungsor.se
 5. AnneMarie Andersson (C), annemarie.andersson@kungsor.se
 6. Ronja Lund-Wall (M), ronja.lund-wall@kungsor.se
 7. Eleonor Westlund (C), eleonor.westlund@kungsor.se
 8. Anders Frödin (SD), anders.frodin@kungsor.se
 9. Per Strengbom (S), per.strengbom@kungsor.se

  Ersättare
 10. Ann-Catrin Cederlund (S), ann-catrin.cederlund@kungsor.se 
 11. Åse Verner (S), ase.verner@kungsor.se
 12. Lianne Björling-Burton (S), lianne.bjorling-burton@kunsor.se
 13. Joel Petersson (V), joel.petersson@kungsor.se
 14. Yvonne Ericsson (M), yvonne.ericsson1@kungsor.se
 15. Annika Lund (M), annika.lund@kungsor.se
 16. Bo Granudd (M), bo.granudd@kungsor.se
 17. Anita Roots (SD), anita.roots@kungsor.se
 18. Robert Redenkvist (SD), robert.redenkvist@kungsor.se


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här