Socialnämnden

Socialnämnden har ansvaret för kommunens socialförvaltning och fattar beslut i alla politiska frågor som rör Individ- och familjeomsorg, Arbetsmarknad och socialt stöd samt vård och omsorg

Här kan du se vilka ledamöter och ersättare som sitter i socialnämnden under mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. För att det ska vara lätt att komma i kontakt med politikerna finns också en länk till respektive politikers e-postadress.

Ordföranden

Ordförande: Linda Söder-Jonsson (S), linda.soder-jonsson@kungsor.se 
Tel: 073-662 94 62
1:e vice ordförande: Marita Pettersson (S), marita.pettersson@kungsor.se
2:e vice ordförande: Ronja Lund-Wall (M), ronja.lund-wall@kungsor.se                                                    
                     

Ledamöter

 1. Linda Söder (S), linda.soder-jonsson@kungsor.se
 2. Marita Pettersson (S), marita.pettersson@kungsor.se
 3. Per Strengbom (S), per.strengbom@kungsor.se
 4. Eleonor Westlund (C), eleonor.westlund@kungsor.se
 5. Marcus Andersson (V), marcus.andersson2@kungsor.se
 6. Ronja Lund-Wall (M), ronja.lund-wall@kungsor.se
 7. Ewa Granudd (M), ewa.granudd@kungsor.se
 8. Anders Frödin (SD), anders.frodin@kungsor.se
 9. Anette Jagerholm Åbrink (KD), anette.jagerholmabrink@kungsor.se

  Ersättare
 10. Gunilla Lindström (S), gunilla.lindstrom@kungsor.se
 11. Ann-Catrin Cederlund (S), ann-catrin.cederlund@kungsor.se
 12. Lianne Björling-Burton (S), lianne.bjorling-burton@kunsor.se
 13. Anna Rosén (C), anna.rosen@kungsor.se
 14. Daniel Nilsson-Wallin (V),
 15. Marita Björkqvist (M), marita.bjorkqvist@kungsor.se
 16. Robert Redenkvist (SD), robert.redenkvist@kungsor.se
 17. Per Haldin (SD), per.haldin@kungsor.se
 18. Ulla Berg (L), ulla.erikssonberg@kungsor.se


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här