Transporter och fordon

Händer på en bilratt

Resande är förknippat med både nytta och nöje. För många upplevs bilen vara den bästa lösningen för att lösa brist på tid både i vardagen och på fritiden. Våra fordon och transporter står för en betydande del av hushållens utgifter och utsläppen från resor svarar för en stor andel av de koldioxidutsläpp som bidrar till växthuseffekten.

Hur stora utsläppen blir beror på val av fordon och drivmedel, körsätt, resans längd etcetera.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: