Transporter och fordon

Händer på en bilratt

Resande är förknippat med både nytta och nöje. För många upplevs bilen vara den bästa lösningen för att lösa brist på tid både i vardagen och på fritiden. Våra fordon och transporter står för en betydande del av hushållens utgifter och utsläppen från resor svarar för en stor andel av de koldioxidutsläpp som bidrar till växthuseffekten.

Hur stora utsläppen blir beror på val av fordon och drivmedel, körsätt, resans längd etcetera.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här