Vilda djur och skyddsjakt

Ibland kan vilda djur orsaka problem eller av andra anledningar behöva avlivas.

2016 - Kråka vid Kungsudden i Kungsör

Bildtext skriver du här om bilden kräver det.

Viltvård sker främst i form av jakt. Kommunen arrenderar ut jaktmark till två olika jaktlag: Kungsörs Jaktvårdsförening och Gersilla jaktlag. Dessa jaktlag har rätt att jaga på kommunens mark i Gersilla, Skillinge och Lockmora. Inom viltvården ryms uppdraget att reglera viltstammarnas storlek.

Skyddsjakt

Kommunen har en kommunjägare som blir inkallad i situationer där vilda djur måste avlivas. Det kan till exempel röra sig om skadade djur som tar sig in på detaljplanelagt område. Ska insatser ske på annan mark måste kommunjägaren ha varje markägares tillstånd.

Skyddsjakt kan även bli aktuellt då djur orsakar skada på egendom. I vissa fall kan kommunen besluta om sådan jakt förutsatt att regler om jakttider m.m. efterlevs enligt bilaga 4 till jaktförordningen. Gäller det stora rovdjur, rovfåglar eller andra djur med särskilt skydd prövas ärendet av Naturvårdsverket eller länsstyrelsen.

Annan hantering av skadedjur

Många av de djur som kan uppfattas som skadedjur kräver andra åtgärder än jakt, till exempel stängsling eller skrämselåtgärder.
Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: