Använd avloppet miljösmart

Vattnet som renas på reningsverken släpps ut i Mälaren. Därför måste vi se till att inga oönskade ämnen eller gifter hamnar i avloppet.

Vad får man slänga i toaletten?

Avloppsreningsverket är konstruerat för att endast ta hand om människors
naturliga avfall.

Fasta föremål som trasor, plastpåsar, strumpbyxor, bomullspinnar, fimpar,
bindor, tamponger med mera, täpper till ledningar och förorsakar stopp i pumpar och ventiler. Dessutom kan de innehålla gifter och tungmetaller.

Ordna så att det finns en papperskorg på WC för att kasta sådant avfall i.
Använd alltid toalettpapper som är miljömärkt.

Biltvätt och målning

Tänk på att de kemikalier och rengöringsmedel du använder och spiller
utomhus, förr eller senare hamnar i Mälaren.

Tvätta inte bilen med starka kemiska medel på gatan eller utanför garaget. Åk
till en bilvårdsanläggning där eget reningsverk finns. Använd miljömärkta
rengöringsmedel.

Var sak på sin plats

Miljöfarligt avfall, färgrester, lösningsmedel, oljor, bekämpningsmedel,
syror med mera. ska lämnas till miljöstationen på Fredsgatan. Mediciner lämnar
du till apoteket.

Kemikalier och lösningsmedel

Många kemikalier fräter, förgiftar och försurar. Reningsverket klarar inte
oljor, färgrester och lösningsmedel. Dessa förgiftar de organismer som ingår i
den reningsprocessen och följer dessutom med ut i Mälaren.

Tvätt- och diskmedel

Vi har ganska mjukt vatten i Kungsör, därför kan du minska mängden tvättmedel
och ändå tvätta rent. Undvik tvättmedel med extra, onödiga tillsatser. Välj
istället miljömärkta produkter. Till exempel bör du köpa fosfatfritt tvättmedel
och undvika klor.

Handla för miljön!

När du handlar till exempel papper, rengöringsmedel, tvättmedel och
kemikalier, se till att välja de miljövänligare alternativen. Tvål och såpa kan
vara ett bra alternativ när det gäller rengöring.

Dessutom

Tobaksresterna innehåller kadmium. Kadmium är en giftig och
cancerframkallande tungmetall, som lätt tas upp av växter och djur.

Mediciner lämnar du på apoteket. De gör naturen sjuk.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: