Utveckling av hamnområdet

Kungsör ligger vackert vid Mälarens strandkant, närheten till vattnet är också något vi värnar om och gärna gör mer tillgängligt både för våra invånare och besökare. Ett långsiktigt arbete pågår för att lyfta hamnområdet och göra miljön mer attraktiv och levande.

Vy över hamnområdet

Vy över hamnområdet

Bakgrund

Hamnområdet med närheten till vattnet har stora förutsättningar för att bli en mer central punkt i Kungsör. Sommartid är hamnområdet en besökt plats för kommunens invånare och båtfolk, turbåtar angör bryggan och båttrafik passerar längs Arbogaån. Vi planerar att göra hamnområdet ännu mer attraktivt för att alla ska kunna njuta av området, kanske med en glass i solen, en paus från båtlivet eller en höstpromenad i kvällsljus. Nära hamnområdet finns resecentrum som erbjuder mycket goda kommunikationer och mitt emot hamnen ligger Kungsudden med sin vackra, historiska miljö. Ett lyft av hamnområdet kommer att göra hela området mer tillgängligt och inbjudande året om.

I och med järnvägens utbyggnad på 1870-talet fick Kungsör ett uppsving. Med både hamn och järnväg blev industrier intresserade att etablera sig och kring sekelskiftet uppfördes byggnader för ändamålet i hamnområdet. Sedan dess har mycket hänt och transporter via sjövägen används inte längre på samma sätt. Områdets vattennära läge och närhet till resecentrum kan numer istället vara desto mer intressant för aktiviteter för privatpersoner.

De senaste åren har intresset för Kungsör ökat mer och mer, aldrig förr har så många människor bosatt sig i Kungsör som nu. Det som lockar är bland annat det geografiska centrala läget och den unika miljön med närhet till vatten och natur. Kungsör har stor utvecklingspotential och vi fortsätter också att göra Kungsör än mer attraktivt att bo och verka i.

Kontakt

För mer information om utvecklingen av hamnområdet, vänligen kontakta:

Rune Larsen
Teknisk chef/VD KKTAB
rune.larsen@kungsor.se
0227-600 168

Ida-Maria Rydberg
Näringslivschef
ida-maria.rydberg@kungsor.se
0227-600 424

För mer information avseende tekniska frågor:

Peter Carlsson
Byggledare
peter.carlsson@structor.se
016-10 07 61

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: