Utveckling av hamnområdet

Kungsör ligger vackert vid Mälarens strandkant, närheten till vattnet är också något vi värnar om och gärna gör mer tillgängligt både för våra invånare och besökare. Ett långsiktigt arbete pågår för att lyfta hamnområdet och göra miljön mer attraktiv och levande.

Flygbild över gästhamnsområdet

Vy över hamnområdet 2023

Det här händer 2023 - länkar till nyheter

Länkar till nyheter 2020-2022
Länkar till TV-reportage 2020-2022

Bakgrund

Hamnområdet med närheten till vattnet har stora förutsättningar för att bli en mer central punkt i Kungsör. Sommartid är hamnområdet en besökt plats för kommunens invånare och båtfolk, turbåtar angör bryggan och båttrafik passerar längs Arbogaån. Vi planerar att göra hamnområdet ännu mer attraktivt för att alla ska kunna njuta av området, kanske med en glass i solen, en paus från båtlivet eller en höstpromenad i kvällsljus. Nära hamnområdet finns resecentrum som erbjuder mycket goda kommunikationer och mitt emot hamnen ligger Kungsudden med sin vackra, historiska miljö. Ett lyft av hamnområdet kommer att göra hela området mer tillgängligt och inbjudande året om.

I och med järnvägens utbyggnad på 1870-talet fick Kungsör ett uppsving. Med både hamn och järnväg blev industrier intresserade att etablera sig och kring sekelskiftet uppfördes byggnader för ändamålet i hamnområdet. Sedan dess har mycket hänt och transporter via sjövägen används inte längre på samma sätt. Områdets vattennära läge och närhet till resecentrum kan numer istället vara desto mer intressant för aktiviteter för privatpersoner.

De senaste åren har intresset för Kungsör ökat mer och mer, aldrig förr har så många människor bosatt sig i Kungsör som nu. Det som lockar är bland annat det geografiska centrala läget och den unika miljön med närhet till vatten och natur. Kungsör har stor utvecklingspotential och vi fortsätter också att göra Kungsör än mer attraktivt att bo och verka i.

Kontakt

För mer information om utvecklingen av hamnområdet, vänligen kontakta:

Ida-Maria Rydberg
Näringslivschef
ida-maria.rydberg@kungsor.se
0227-600 424

Rune Larsen
Teknisk chef/VD KKTAB
rune.larsen@kungsor.se
0227-600 168

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: