Kommunens Kvalitet i Korthet-KKiK

Kungsör deltar i Sveriges kommuner och regioners (SKR) projekt 'Kommunens Kvalitet i Korthet' (KKiK). KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

"Vinnarbilden i tävlingen om bästa Kungsörsbild"

Kommunens kvalitet i korthet ger en bild av kommunens kvalitet inom följande tre områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Så här använder vi resultaten

Resultaten används som en vägledning inför beslut om prioriteringar i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: