Kommunens Kvalitet i Korthet-KKiK

Kungsör deltar i Sveriges kommuner och regioners (SKR) projekt 'Kommunens Kvalitet i Korthet' (KKiK). KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

"Vinnarbilden i tävlingen om bästa Kungsörsbild"

Kommunens kvalitet i korthet ger en bild av kommunens kvalitet inom följande tre områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Så här använder vi resultaten

Resultaten används som en vägledning inför beslut om prioriteringar i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: