Låneinformation

För att kunna låna böcker, filmer och annat på biblioteket måste du ha ett lånekort. Det är gratis att skaffa lånekort. Ta med din legitimation till biblioteket så ordnar vi ett. Lånekortet är en värdehandling och därför är det viktigt att du tar del av vilka regler som gäller.

Lånekort

Lånekort får du gratis, visa bara giltig legitimation. Barn kan få lånekort från 6 års ålder. Du som vårdnadshavare måste fylla i en blankett för att godkänna detta. Blanketten hämtas på biblioteket. Vårdnadshavare är ansvarig för allt som barn och unga under 18 år lånar. Ta alltid med lånekortet vid besök på biblioteket.

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för det som lånas på ditt kort. En bok, film etc. som tappas bort eller skadas betalas efter bibliotekets ersättningsregler.

Lånetid

Lånetiden är normalt 4 veckor. Kortare lånetid gäller bland annat för film på DVD. Är en lånad bok, film etc inte reserverad av någon annan görs ett automatiskt omlån via vårt bibliotekssystemet. Automatiska omlån görs upp till 2 gånger. Kan inte boken lånas om meddelas du som låntagare om att den måste återlämnas.

Reservationer

Om du vill låna en bok, film etc. som är utlånad kan du reservera den. Det gör du i lånedisken eller på Bibliotek i Västmanlands webbsida. Så snart boken kommit får du ett meddelande per sms, e-post eller brev.

Övertidsavgift

Biblioteket tar ut förseningsavgifter för media som återlämnats för sent (gäller inte för barnböcker). Avgiften ska betalas även om biblioteket inte skickat påminnelse.

Om en låntagare trots upprepade påminnelser inte återlämnar bibliotekets media och inte betalar övertidsavgiften, avstängs personen från lån. Spärren hävs när lånen lämnats tillbaka eller skuld/räkning betalats.

Du kan anmäla till biblioteket för att få en påminnelse via sms, e-post några dagar innnan dina lån går ut. Du är dock alltid själv ansvarig för att lånen lämnas tillbaka i tid även om du inte skulle få någon påminnelse.

Sekretess

Så snart du lämnat tillbaka en bok, film etc. så försvinner uppgifterna om dina lån. Ingen, inte ens personalen, kan se vad du lånat tidigare. Däremot håller systemet reda på om du har försenad lån, tills de är återlämnade. Dina uppgifter kommer att synas för all bibliotekspersonal på alla bibliotek i Västmanland eftersom vi ingår i samma biblioteksdatasystem.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: