Eldning och eldningsförbud

Du som tänder en eld utomhus, för att elda trädgårdsavfall, grilla eller anordna en valborgsmässoeld, är alltid ansvarig för säkerheten kring eldandet. Här finns information om vad du bör tänka på när du eldar.

Bild på valborgsmässoeld

Tillåtet eller förbjudet - regler för eldning

 • Inom tätorterna Kungsör och Valskog är eldning endast tillåten den 30 april.
 • Utanför tätorten, det vill säga på landsbygden, får eldning ske året runt.
 • Tillståndet gäller om eldningen kan ske utan olägenheter för eventuella grannar.
 • Rådgör gärna med räddningstjänsten innan eldning.
 • Du får aldrig elda om eldningsförbud på grund av förhöjd brandrisk råder.
 • Du kan kontrollera brandrisken hos räddningstjänsten,
  på telefon 010-179 82 00

Viktigt att tänka på när du eldar

 • Platsen för brasan ska vara lämplig så det inte finns risk att elden sprider sig. Ett lämpligt avstånd till byggnader i närheten är minst 50 meter.
 • Ett område på fem meter runt brasan ska vara fritt från växtlighet. Vid behov ska platsen även dränkas in med vatten.
 • Brasan får inte vara för stor. Den får vara maximalt sex meter i diameter och fyra meter högt.
 • Brasan ska placeras så att inte vinden blåser aska eller röklukt på de som bor i närheten.
 • Elda med trä eller papper.
 • Elda inte plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat trä eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp.
 • Försäkra dig om att inga djur bosatt sig i högen du ska elda.
 • Använd gärna de grillplatser som finns på olika ställen i kommunen om du vill grilla utomhus.
 • Bevaka elden tills den är helt släckt.
 • Ha släckningsutrustning tillgänglig

Sök tillstånd hos polisen om du vill ordna en brasa för allmänheten

Om du ordnar ett offentligt arrangemang med eld krävs att du har tillstånd från polismyndigheten. Rådgör med polisen på telefon 114 14 om du är osäker på om tillstånd krävs.

Kontakta räddningstjänsten med dina frågor om eldning

Vid frågor om eldning är du välkommen att kontakta Räddningstjänsten Mälardalen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: