Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna i Kungsör arbetar med vägledning och information inom utbildning, skola och arbetsmarknad.

Studievägledarens främsta uppgift är att hjälpa eleverna inför kommande studie-och yrkesval. Detta sker bland annat genom vägledningssamtal, studiebesök och temadagar som handlar om valet till gymnasiet.

Om du har frågor om gymnasievalet eller andra frågor som rör utbildning och studier är du välkommen att kontakta Ameer för att boka en tid.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: