Boken kommer

Boken kommer är en kostnadsfri service för dig som vill låna böcker, men som på grund av rörelsehinder, ålder, långvarig sjukdom eller liknande inte kan komma till biblioteket.

Du kan välja att låna böcker, ljudböcker, talböcker eller böcker med extra stor stil. Hör av dig till oss och berätta vilka böcker du vill låna så kommer vi hem till dig med dem.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: