Ung och mår dåligt

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt?

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger.

På den här sidan hittar du länkar till information om hjälp, stöd och vård som samhället erbjuder barn och ungdomar som mår dåligt. Du kan läsa om vilken hjälp som finns, vart du kan vända dig och vilka orsaker som kan finnas till att barn och unga mår dåligt.

Ung och mår dåligt

Kungsörs kommun och Region Västmanland har ett samarbete och eftersträvar hela tiden att öka samordningen för att barn och ungdomar som mår dåligt, ska få rätt hjälp i rätt tid. 

Du kan få hjälp med en hel del av dina frågor och inom Kungsörs kommun. Men för vissa problem kan du behöva vända dig till exempelvis Regionen.

Viktiga telefonnummer;

Om något akut inträffar finns några telefonnummer du kan använda.

  • 112 I nödsituation
  • 021- 39 20 66 Socialjouren Västmanland (på kvällar, nätter och helger)
  • 0227-600 456 Individ- och familjeomsorgen i Kungsör (dagtid)
  • 116 111 BRIS Barnens hjälptelefon
  • 077-150 50 50 BRIS vuxentelefon om barn
  • 114 14 Polisens telefon
  • 1177 Sjukvårdsrådgivning
  • 0227-600 456 Kontakt till Krisgrupp
  • 0200-21 20 19 Brottsofferjouren

Vill du veta mera

Hit vänder du dig i olika situationer 

Klicka på länkarna nedan för att få mer information om vart du vänder dig i olika situationer. 

Information och kontaktuppgifter i Kungsörs kommun


Till region Västmanland (länkar till 1177.se)


Alkohol och droger

ADHD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brister i föräldraskap

Alkohol och droger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dyslexi

Asperger

Dödsfall

Autism


Bipolär

Funktionsnedsättning

Depression

Ilska och utbrott

Dyslexi

Kriminalitet

Dödsfall

Kris i livet

Fobier

Mobbing och kränkning

Funktionsnedsättning


Ilska och utbrott

Riskbruk och missbruk

Kris i livet

Sexuella övergrepp

Oro

Skilsmässa

Psykos

Skolfrånvaro

Riskbruk och missbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stress

Sexuella övergrepp

Våld och övergrepp

Självmordstankar


Självskadebeteende


Skilsmässa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Stress


Svårt att koncentrera sig


Sömnstörning


 Tourettes


Tvångssyndrom


Våld och övergrepp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ångest


Ätstörningar


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: